Jdi na obsah Jdi na menu
 


Najdlhšie rieky

5. 10. 2007

Najdlhšie rieky

Pri urèení dåžky riek èasto ide o nieko¾ko na seba nadväzujících ve¾tokov, u ktorých môže by� sporné, èi ide stále o jednu rieku, preto sa rôzne pramene môžu v poradí líši�.
Poradie Rieka Svetadiel Dåžka (km) Povodie (km2) 
1. Níl Afrika 6 650 3 349 000 
2. Amazonka Južná Amerika 6 400 6 000 000 
3. Jang-c'-�iang Ázia 6 300 1 808 500 
4. Mississippi-Missouri-Red Rock Severná Amerika 5 971 3 100 000 
5. Jenisej-Bajkal-Selenga Ázia 5 540 2 580 000 
6. Chuang Che Ázia 5 464 750 000 
7. Ob-Irtyš Ázia 5 410 2 975 000 
8. Paraná Južná Amerika 4 880 2 800 000 
9. Kongo Afrika 4 700 3 457 000 
10. Amur-Argun Ázia 4 444 1 855 000