Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svetové zemepisné rekordy

5. 10. 2007
Najdlhší horský systém: Kordillery (15 000 km)
Najvyšší vrchol súše: Mount Everest (8 848 m)
Najnižšie miesto morského dna: Mariánska priekopa (-11 034 m)
Najhlbšie jazero: Bajkalské jezero (1 637 m)
Najhlbšia priehlbina: Màtve more (-403 m)
Najväèšia nížina: Amazonská nížina (cca 5 mil. km2)
Najväèší ostrov: Grónsko (2 175 600 km2)
Najväèšia púš�: Sahara (7 820 000 km2)
Najväèšie jezero: Kaspické more (371 000 km2)
Najväèší oceán: Tichý oceán (180 mil. km2)
Najvyšší priemerná roèná teplota: Dalol v Danakilskej priehlbine +34,4 °C
Najnižšia priemrrná roèná teplota: -57,8 °C
Najvyššia absolútna teplota: Azízia +58 °C
Najnižšia absolútna teplota: Vostok, 3 488 m n. m. - 89,2 °C
Najvyššie priemerné roèné zrážky: Mt. Waialeale 11 684 mm
Najnižšie priemerné roèné zrážky: Aswán na rieke Níl 0,5 mm
Najvyšší vodopád: Angel 979 m